सुर्यविनायक नगरपालिका परिचय

Suryabinayak Municipality is a municipality in Nepal that was created by merging the previous 4 VDCs of Katunje, Sipadol, Nankhel and Chitpol in December 2014. The name is based on Suryavinayak Temple, which is located in the municipality. In March 2017, under new local level restructuring, Suryabinayak Municipality was expanded to include Anantalingeshwor Municipality adding 4 more previous VDCs of Sirutar, Gundu, Dadhikot and Balkot. The center of this municipality is located at Katunje. According to the 2011 Nepal census, Suryabinayak Municipality has a population of 78,490.

Invitation for Bids

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

आन्तरिक आय तर्फको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

अान्तरिक अाय तर्फकाे शिबन्धि बाेलपत्र दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सुचना

अान्तरिक अाय तर्फकाे शिबन्धि बाेलपत्र दरभाउपत्र अाव्हान सम्बन्धी सुचना

अन्तर्वाता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश हुने सम्बन्धमा ।

                 विषय - अन्तर्वाता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश हुने सम्बन्धमा ।

दरभाउपत्र स्वीकृत र खरिद सम्झौताको आशयपत्रको सुचना

दरभाउपत्र स्वीकृत र खरिद सम्झौताको आशयपत्रको सुचना