FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्वस्थ्य स‌स्थाका लागि आैषधि तथा सर्जिकल सामाग्र खरिद गर्नका लागि शिलबन्धी दरभाउ

Invitation for Supply of MiniTriller

Invitation for Supply of MiniTriller

दरभाउँपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।

दरभाउँपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झैता आशयपत्रको सूचना