FAQs Complain Problems

समाचार

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Anirudra Nepal Director, Information Officer राजश्व परिचालन तथा आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा 01-6619776, 9741808355
Rajendra Prasad Kadel Chief Administrative Officer कार्यालय प्रमुख eo@suryabinayakmun.gov.np
Ramesh Faju
Birbal Adhikari
Prabin Karki
Sabita Dangal
Anirudra Nepal Director, Information Officer राजश्व परिचालन तथा आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा 01-6619776, 9741808355
सुरज पाैडेल अधिकृतस्तर छैटौं न्यायीक समिति ९८५११६२५५५
माधव प्रसाद सुवेदी सहायक पाचाै‌ँ प्रशासन शाखा ९८४४०४३४७३
मनिषा सुवाल ईञ्जिनियर भुकम्प पुन:निर्माण ईकाई ९८४९१२५९०६
प्रकाशराज पन्त ईञ्जिनियर वडा नं - ७ ९८४१४४१४१९
Rajendra Prasad Nepal Director, Grievances Hearing Officer प्रशासन शाखा nrajendra2025@gmail.com 9841535479