FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जीकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०६/१२

सामुदायिक कुकुर बन्ध्याकरण गर्ने कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आहृानको सूचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०६/१२

स्टेशनरी सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आहृानको सूचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/०६/१२

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (Tender Notice for Street Light)।। प्रकाशन मिति :२०७९/०६/०८

कम्पोष्ट बिन खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आहृानको सूचना । । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०५/२४