FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

स्यानिटरी प्याड खरिद कार्यको लागी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/१२/२६)

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (Tender notice Twelveth)

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।। प्रकाशन मिति :२०७७/११/२८ (आशय पत्र दशौं)

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।। प्रकाशन मिति :२०७७/११/१३ (आशय पत्र नवौं )

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (Tender notice Eleventh)