FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Fully Automated Bio-Chemistry Analyzer खरिद सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति :२०७९/१०/१८

विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सुचना । । प्रकाशन मिति : २०७९/१०/०५

सूर्यविनायक नगर अस्पतालको फार्मेसीमा बिक्रीको लागि आवश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी पूनः विधुतीय दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । । प्रकाशन मिति : २०७९/०९/२७

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयपत्रको सूचना ।। प्रकाशन मितिः २०७९/०९/०७

सूर्यविनायक नगर अस्पतालको फार्मेसीमा बिक्रीको लागि आवश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी विधुतीय दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । । प्रकाशन मितिः २०७९/०९/०७