FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जीकल सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना । (प्रकाशित मिति : २०७८/०६/१८)

बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना । (Tender Notice first) ।। प्रकाशन मिति :२०७८/०६/०७

High Dependency Unit – HDU स्थापनाका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । ।। प्रकाशन मिति : २०७८/०३/११

Oxygen Plant स्थापनाका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । ।। प्रकाशन मिति :२०७८/०३/०८

High Dependency Unit – HDU स्थापनाका लागि आवश्यक समाग्री खरिद सम्बन्धी पुनः बाेलपत्र आह्वानकाे सूचना ।