FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

चमृना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।। प्रकाशित मितिः २०८०/०८/२१

औषधी तथा सर्जिकल सामग्रीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

x-ray film र Lab Reagents खरिद सम्बन्धी विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! प्रकाशन मितिः २०८०/०८/१२

बोलपत्र आह्वानको सूचना